Tôi bị chứng chân tay lạnh có dùng Canxi thiên sư nhưng khôg thấy đỡ mà còn thấy lạnh hơn.

Chịu lạnh kém và chứng chân tay lạnh là kết quả của việc xương bị thiếu canxi nghiêm trọng, chứng loãng xương nghiêm trọng. Xương bị loãng giống như một bức tường tòan những lỗ trống vậy, không chịu được dù chỉ là gió nhẹ.

Email: hoaian@gmai.com [04/01/2010 09:19]
Câu trả lời: Chịu lạnh kém và chứng chân tay lạnh là kết quả của việc xương bị thiếu canxi nghiêm trọng, chứng loãng xương nghiêm trọng. Xương bị loãng giống như một bức tường tòan những lỗ trống vậy, không chịu được dù chỉ là gió nhẹ.
Bây giờ bạn bắt đầu bổ sung Canxi, đắp vào những chỗ trống này, nhưng vì thời gian bổ sung còn chưa đủ, cũng tức là trong thời gian ngắn không thể lấp đầy các lỗ trống, một số vị trí kết cấu bị loãng được bù đắp rồi, những vị trí còn lại chưa được lấp đầy, phải chịu đựng cái lạnh bên ngòai, các lỗ trống này cùng chịu một áp lực lớn, cơ thể không thích nghi được nên thấy lạnh hơn, chỉ khi nào Canxi được lấp đầy tất cả các lỗ trống thì cơ thể mới không còn thấy lạnh. Bới vậy, bạn không nên dừng sử dụng mà tiếp tục bổ sung Canxi thì sẽ nhanh khỏi. Sau khi bổ sung đủ canxi, cơ thể sẽ nóng lên, không thấy lạnh nữa.

Nguồn: haycungchiase.vn